Тарифи на розгляд заявочних документів, присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів, підготовку та оформлення розрахунків ЕМС РО

N з/п

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Тариф без ПДВ (грн)

1

2

3

4

1

Розгляд заяви про видачу висновків щодо електромагнітної сумісності (далі - ЕМС) (замовлення на підготовку розрахунків ЕМС радіообладнання) 1:1.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозв'язку, радіозв'язку передавання даних, радіозв'язку берегових та суднових станцій, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань

Номінал частоти стаціонарного радіоелектронного засобу (далі - РЕЗ) (радіообладнання (далі - РО))

264,7

1.2

цифрового стільникового радіозв'язку:1.2.1

E-GSM/GSM-900, R-GSM, GSM-1800

Базова станція

226,4

1.2.2

CDMA-800, CDMA-2000

Номінал частоти РЕЗ (РО)

135,0

1.2.3

IMT-2000 (UMTS)

Номінал частоти РЕЗ (РО)

135,0

1.2.4

LTE-1800, LTE-2600 - для базового тарифу ресурсного блока 5 МГц 2

Базова станція

810,0

1.2.5

LTE-800, LTE-850, LTE-900, UMTS-900 - для ресурсного блока 5 МГц (або 3 МГц, або 1,4 МГц)

Базова станція

943,0

1.3

цифрової безпроводової телефонії мереж радіозв'язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT, радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній, багатоканального наземного телерадіомовлення, радіолокації, радіонавігації, супутникового радіозв'язку, телеметрії та телеуправління супутникових мереж, мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу 3

РЕЗ (РО)

213,2

1.4

радіорелейного зв'язку

РЕЗ (РО)

60,0

1.5

звукового мовлення, телевізійного мовлення

РЕЗ (РО)

236,4

1.6

розроблення розрахунку ЕМС РЕЗ (РО) мовлення, багатоканальної телемережі

РЕЗ (РО)

236,4

1.7

інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 1.1 - 1.6

Номінал частоти РЕЗ (РО), випромінювального пристрою (далі - ВП)

207,2

2

Розрахунок умов забезпечення ЕМС РЕЗ (РО) 1, 4:


Сільська місцевість

В адміністративних межах:

міст та селищ - районних центрів з чисельністю менше 0,5 млн

міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше

міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів

2.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозв'язку, радіозв'язку передавання даних, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань, радіозв'язку берегових та суднових станцій

Номінал частоти стаціонарного (берегового) РЕЗ (РО)

685,0

1027,5

1164,5

1370,0

2.2

цифрового стільникового радіозв'язку:


2.2.1

E-GSM/GSM-900, R-GSM, GSM-1800

Базова станція

665,0

997,5

1130,5

1330,0

2.2.2

CDMA-800, CDMA-2000

Номінал частоти в кожному секторі базової станції

420,0

630,0

714,0

840,0

2.2.3

IMT-2000 (UMTS)

Номінал частоти в кожному секторі базової станції

420,0

630,0

714,0

840,0

2.2.4

LTE-1800, LTE-2600 - для базового тарифу ресурсного блока 5 МГц 2

Базова станція

2520,0

3780,0

4284,0

5040,0

2.2.5

LTE-800, LTE-850, LTE-900, UMTS-900 - для ресурсного блока 5 МГц (або 3 МГц, або 1,4 МГц)

Базова станція

2933,0

4399,5

4986,1

5866,0

2.3

мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу 3

Номінал частоти РЕЗ (РО)

593,5

887,8

1034,4

1181,7

2.4

радіорелейного зв'язку в діапазоні частот:


2.4.1

до 17 ГГц включно

Номінал частоти РЕЗ (РО)

665,0

997,5

1130,5

1330,0

2.4.2

понад 17 ГГц

Номінал частоти РЕЗ (РО)

330,0

495,0

561,0

660,0

2.5

РЕЗ (РО) супутникового радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, багатоканального наземного телерадіомовлення

Номінал частоти РЕЗ (РО)

175,2

260,2

302,6

345,2

2.6

звукового мовлення, телевізійного мовлення

РЕЗ (РО)

1252,1

1875,3

2186,8

2498,4

2.7

інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 2.1 - 2.6

Номінал частоти РЕЗ (РО)

390,9

583,5

679,8

775,8

3

Підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ (РО) 1, 4:


Сільська місцевість

В адміністративних межах:

міст та селищ - районних центрів з чисельністю менше 0,5 млн

міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше

міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів

3.1

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового радіозв'язку, радіозв'язку передавання даних, радіозв'язку берегових та суднових станцій, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань

Для однієї мережі радіозв'язку - номінал частоти стаціонарного РЕЗ (РО)

822,0

1233,0

1397,4

1644,0

3.2

радіорелейного зв'язку в діапазоні частот:


3.2.1

до 17 ГГц включно

Номінал частоти РЕЗ (РО)

900,0

1350,0

1530,0

1800,0

3.2.2

понад 17 ГГц

Номінал частоти РЕЗ (РО)

396,0

594,0

673,2

792,0

3.3

мультимедійного, мультисервісного, широкосмугового радіодоступу 3

Номінал частоти РЕЗ (РО)

594,0

891,0

1009,8

1188,0

3.4

звукового мовлення, телевізійного мовлення

РЕЗ (РО)

2186,8

3277,4

3822,8

4367,8

3.5

радіолокації, радіонавігації

Номінал частоти РЕЗ (РО)

1105,8

1655,8

1930,8

2205,6

3.6

інших радіотехнологій, що не увійшли до підпунктів 3.1 - 3.5

Номінал частоти РЕЗ (РО)

775,8

1160,7

1353,3

1545,8

4

Міжнародна координація одного радіочастотного присвоєння з однією адміністрацією зв'язку:4.1

звукового мовлення, телевізійного мовлення

Номінал частоти

572,6

4.2

інших радіотехнологій

Номінал частоти

350,7

5

Оформлення висновків (розрахунку) ЕМС РЕЗ (РО), у тому числі мовлення, багатоканальної телемережі

РЕЗ (РО)

85,7

6

Розгляд та аналіз заявочних документів про надання дозволу на експлуатацію РЕЗ, що не потребує розрахунків ЕМС (розгляд декларації про забезпечення ЕМС РО):6.1

пересувної земної станції (далі - ЗС) 5, 6, у тому числі встановленої на автомобілі (SNG) 5, 6, ЗС на мобільних платформах 5, 6, ЗС VSAT-Ka 5, 7, ЗС VSAT-Ku 5, 8, радіорелейних станцій 5 діапазонів 59 - 64 ГГц, 74 - 76 ГГц, 84 - 86 ГГц та 92 - 94 ГГц

РЕЗ (РО)

343,4

6.2

базової станції пікосот (Pico BTS), повторювача сигналу базової станції цифрового стільникового радіозв'язку GSM-900, GSM-1800 5

Базова станція / повторювач

145,4

6.3

суднової станції 5

Кожний РЕЗ (кожне РО), що входить до складу станції

55,2

6.4

ретранслятора аматорського радіозв'язку 5

Ретранслятор

65,4

6.5

короткохвильового, ультракороткохвильового, транкінгового, супутникового радіозв'язку, радіозв'язку передавання даних, берегових та суднових станцій, радіотелеметрії охоронних і пожежних систем, радіотелеметрії та радіодистанційного керування, індуктивних радіозастосувань, мультимедійного 3, мультисервісного 3, широкосмугового радіодоступу 3, радіорелейного зв'язку, цифрової безпроводової телефонії мереж радіозв'язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

РЕЗ (РО)

149,8

6.6

GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-800, CDMA-2000, IMT-2000 (UMTS), LTE-800, LTE-850, LTE-900, UMTS-900, LTE-1800, LTE-2600

Базова станція

285,8

6.7

інших РЕЗ (інше РО) 5

РЕЗ (РО), аматорська радіостанція

55,2

7

Оформлення та подання документів на реєстрацію (нотифікацію) радіочастотного присвоєння або судна в Міжнародному союзі електрозв'язку

Номінал частоти РЕЗ (РО) або судно

237,7

8

Призначення сигналів розпізнавання (позивних, номерів вибіркового виклику, ідентифікаторів морської рухомої служби) береговим та судновим радіостанціям;
Призначення спеціального та вкороченого позивного сигналу служби аматорського радіозв'язку, аматорського супутникового радіозв'язку та оформлення відповідного дозволу (експлуатаційного документу)

Сигнал

85,9

9

Оформлення, продовження строку дії та надання дублікату експлуатаційного документу суднової станції, радіоаматорської станції, спеціального дозволу на експлуатацію РЕЗ (РО) дипломатичного представництва

Експлуатаційний документ, спеціальний дозвіл на експлуатацію або його дублікат

74,2

10

Розрахунок теоретичної зони впевненого прийому РЕЗ (РО) телерадіомовлення

РЕЗ (РО)

2624,0

11

Внесення міжнародного ідентифікатора, у тому числі коду IMEI

Кожний ідентифікатор або код IMEI

10,0

12

Проведення первинного технічного контролю РЕЗ (РО) та ВП на місці експлуатації (без проведення вимірювань параметрів РЕЗ (РО) та ВП):12.1

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП

РЕЗ (РО), ВП

1060,4

12.2

кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП, місце розташування якого те саме, що й у першого 9

РЕЗ (РО), ВП

140,2

13

Проведення вимірювань параметрів РЕЗ (РО) та ВП на місці їх експлуатації:13.1

першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП

РЕЗ (РО), ВП

1075,0

13.2

кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ (РО), місце розташування якого те саме, що й у першого 9

РЕЗ (РО), ВП

140,0

14

Розгляд технічної документації на розробку РЕЗ (РО) та іншого обладнання

Сторінка

97,2

15

Визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ (РО) або ВП на території України

РЕЗ (РО), ВП

783,2

16

Визначення географічних координат та адреси місця встановлення РЕЗ (РО), у тому числі допоміжного обладнання (антени) та ВП на окреме замовлення користувача радіочастотного ресурсу (спектру)

РЕЗ (РО), ВП

276,6

17

Участь у роботі комісій під час проведення натурних випробувань РЕЗ (РО), виконання інших робіт із залученням спеціалізованого обладнання

Людино-година

634,0

18

Надання довідкових матеріалів

Сторінка

31,7


____________
1 Для РЕЗ (РО), що використовує один і той самий номінал частоти передавання та/або приймання у різних азимутах максимального випромінювання, застосовуються відповідні тарифи пунктів 1, 2, 3 для кожного окремого азимуту максимального випромінювання.

2 Для базової станції цифрового стільникового радіозв'язку LTE-1800, LTE-2600 при збільшенні смуги на кожний додатковий частотний ресурсний блок 5 МГц базової станції застосовується коефіцієнт 0,6 до базового тарифу ресурсного блока 5 МГц.

3 Для базових станцій широкосмугового, мультисервісного та мультимедійного радіодоступу, до складу яких входить декілька одиниць РЕЗ (РО), які планується експлуатувати з метою забезпечення передавання та/або приймання сигналів у різних азимутах максимального випромінювання, тариф підпунктів 1.3, 2.3, 3.3, 6.5, 38.3 застосовується для кожного окремого азимуту максимального випромінювання. Для РЕЗ (РО), що використовує один і той самий номінал частоти передавання та приймання в одному секторі (азимуті), застосовуються одиниця виміру за один номінал частоти.

4 Підставою для віднесення населених пунктів до однієї з передбачених пунктами 2, 3 категорій є статистичний збірник "Чисельність наявного населення України", що видається Державною службою статистики України. У разі якщо у зазначеному збірнику населений пункт, у якому передбачається створення радіомережі, відсутній, вважається, що цей населений пункт є селом і в цьому випадку застосовується тариф для сільської місцевості.

5 Для присвоєння радіочастот РЕЗ (РО), експлуатація якого не потребує проведення розрахунків ЕМС.

6 У разі подання користувачем одного і того самого РЕЗ (РО) у декількох адміністративно-територіальних одиницях України (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь) плата визначається шляхом множення тарифу, що визначений відповідним підпунктом цих Тарифів, на кількість заявлених адміністративно-територіальних одиниць України.

7 ЗС VSAT-Ka - земна станція супутникового зв'язку типу VSAT (very small aperture terminal), що працює в діапазоні частот 18,1 - 21,2 ГГц, 27,5 - 31,0 ГГц (Ka-діапазон), з діаметром параболічної антени, що не перевищує 1 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 49 дБВт включно.

8 ЗС VSAT-Ku - земна станція супутникового зв'язку типу VSAT (very small aperture terminal), що працює в діапазоні частот 10,95 - 11,2 ГГц, 11,45 - 11,7 ГГц, 12,5 - 12,75 ГГц, 13,75 - 14,5 ГГц (Ku-діапазон), з діаметром параболічної антени, що не перевищує 2 м, та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 50 дБВт включно.

9 Підпункт 12.2 пункту 12 та підпункт 13.2 пункту 13 застосовуються для кожного другого та наступних приймачів-передавачів стаціонарного РЕЗ (РО) або ВП тієї самої технології, що й перший, які розташовані на тому самому місці, що й перший, та за умови виконання робіт у той самий день, що й для першого приймача-передавача.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux